Innovatieve oplossing voor uw ESF Administratie

Neem contact op

De centrumgemeenten en individuele projectuitvoerders hebben als aanvragers voor o.a. de ESF+  subsidieregeling een grote rol en verantwoording gekregen voor de inrichting van een goede ESF administratie. Met vaak veel uitvoerende organisaties, diverse maatregelen en een strikte ESF administratieve verantwoording, is dat geen gemakkelijke opgave. Om de ESF+ subsidie uiteindelijk met succes af te ronden en risico’s uit te sluiten, vraagt dat om realtime inzicht in het totale proces, de inhoud, de uitvoering van activiteiten en de daaraan geparenteerde kosten. Dit ESF registratiesysteem is een fundament voor de inrichting en verantwoording van alle EU gesubsideeerde projecten.

Ontdek onze voordelen

Voordelen

Het innovatieve ESF Online Registratiesysteem bevat realtime alle gegevens en documenten integraal en per deelproject. Het systeem wordt bij de start van uw ESF project naar analogie van uw ESF aanvraag ingericht. Onze werkwijze sluit zoveel mogelijk aan bij het administratief systeem dat door u of uw partners wordt gebruikt. Het ESF Online Registratiesysteem bestaat o.a. uit alle gegevens van de deelnemers, de klantmanagers, de docenten, uurlonen, addenda, facturen, aanbesteding, promotie en tal van upload mogelijkheden voor de onderbouwing van uw ESF kosten. Het ESF Online Registratiesysteem is  geheel geautomatiseerd, zodat berekeningen maar één keer hoeven plaats te vinden. 

ESF Registratie Online

 

 • Veilige digitale vastlegging van al uw ESF projectgegevens in één dashboard;
 • Realtime inzage en rapportage in de totale ( of delen)  realisatie en van uw project;
 • Decentraal kunnen vanuit verschillende oragnisatielagen en/of vestingen hun ESF gegevens uploaden en  vastleggen;
 • Monitoren van het project op afstand;
 • Realtime inzage in risico’s van een bepaald project;
 • Via logberichten inzage in acties van partners;
 • Geautomatiseerde herinneringsmails bij naderende deadlines (tijdschrijven);
 • Via zoekfunctie in het dashboard snel gegevens voorhanden;
 • Oog voor duurzaamheid, geen papierverslindende aanpak;
 • Het online registratiesysteem is ESF proof;
 • Ondersteuning op maat.

Data en Veiligheid

 

 • Inloggen en verzenden van ESF data via veilige twee-staps authenticatie;
 • Lees- en schrijfrechten worden per medewerker/organisatie vastgelegd;
 • Al uw ESF gegevens worden na afloop bewaard in een veilige datakluis conform de bewaartermijn van de subsidieregeling..

Modules ESF Registratie Online

Organisatielagen inclusief medewerkers

Alle organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij het project kunnen in de applicatie worden opgenomen. Alle medewerkers kunnen zelf inloggen en zo o.a. de eigen urenregistratie bijhouden en inzien.

Projecten en activiteiten

Alle projecten en activiteiten die zijn opgenomen in de ESF aanvraag worden in de applicatie inzichtelijk gemaakt. De realisatie van de totale ESF verantwoording wordt realtime inzichtelijk gemaakt.

Deelnemers

In de applicatie worden alle gegevens en documenten van de deelnemers die binnen de ESF doelgroep vallen vastgelegd. Activiteiten, facturen en plaatsingssubsidies kunnen gekoppeld worden aan de deelnemers die van toepassing zijn.

Tijdregistratie

Middels tijdschrijven worden interne kosten van medewerkers verantwoord in de applicatie inclusief alle verantwoordingsdocumenten. Omdat salariskosten ook worden opgenomen krijgt men per week realtime inzicht in de realisatie.

Facturen

Facturen van externe leveranciers kunnen verantwoord worden in de applicatie op basis van een opdrachtverstrekking. De opdrachten hebben een relatie met de aanbestedingsprocedure en de facturen inclusief de verantwoordingsdocumenten kunnen hieraan gekoppeld worden.

Plaatsingssubsidies

Plaatsingssubsidies en/of loonkostensubsidies kunnen worden toegevoegd in de applicatie. Op basis van afgegeven beschikkingen kan het subsidiebedrag binnen de aangegeven periode worden opgevoerd inclusief alle verantwoordingsdocumenten.

VCV methodiek, caseload

Voor de bepaling van de  caseload kunnen de doelgroepen, klantmanagers en verantwoordings- documenten in één keer worden geïmporteerd in ESF Registratie Online. De realisatie van de loonkosten die de klantmanagers maken worden in de applicatie inzichtelijk gemaakt.

Rapportages

In de applicatie is een helder overzicht te vinden van de huidige ESF realisatie. Hierin kan gefilterd worden op allerlei aspecten en er kunnen exporten gedraaid worden.

Funding Subsidiemanagement B.V. is sinds eind jaren ’90 een gespecialiseerd ESF adviesbureau. Sinds die tijd hebben wij voor veel (centrum)gemeenten, bedrijven en opleidingsinstituten succesvol ESF subsidies aangevraagd, uitgevoerd en verantwoord. Een aantal klanten die gebruik maken van ESF Registratie Online ziet u hieronder: